A e bëjnë paratë më të fortë marrëdhënien në çift?

0
92
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Nga Fationa Bato

Në botën bashkëkohore, si burrat ashtu edhe gratë kontribuojnë në mënyrë të barabartë në ekonominë e familjes. Burrat nuk janë më të vetmit “mbajtës”të familjes.

Rritja e shpenzimeve, veçanërisht për njerëzit me familje është një shkak kryesor i çështjeve financiare në një marrëdhënie. Ky problem lind kur të ardhurat e të dy partnerëve mbeten konstante ndërsa shpenzimet në shtëpi vazhdojnë të rriten. Vjen një moment kur të dy partnerët nuk mund të përballojnë barrën financiare dhe lindin probleme.

Çfarë është pabesia financiare?

Shpesh neve si indvidë marrim vendime financiare,vetëm, pa u konsultuar me partnerin apo familjarët.

Pabesia financiare i referohet një situate ku partnerët fshehin informacione të rëndësishme, veçanërisht borxhet nga njëri-tjetri. Studimet kanë vërtetuar se disa nga borxhet që partnerët i fshehin njëri-tjetrit kanë të bëjnë me zakone dhe varësi si bixhozi. Të tjerë fshehin informacione rreth marrëveshjeve të këqija të biznesit dhe kartave të kreditit (Reamer, 2001). Dallimet zakonisht lindin kur partneri tjetër e merr vesh dhe lëndohet për mungesë besimi.

Mungesa e qëllimeve të përbashkëta financiare shkakton probleme në marrëdhënie shumë shpesh. Ekspertët argumentojnë se shumica e njerëzve në marrëdhënie nuk planifikojnë për paratë e tyre së bashku. Shumica e njerëzve, veçanërisht ata në martesa operojnë llogari bankare individuale (Leong, 2013). Kjo shpesh çon në ndjenja të pabarazisë, mosbesimit dhe mungesës së bashkimit. Ndjenja të tilla shpesh sjellin probleme të shumta brenda një marrëdhënieje.

Zgjidhja e çështjeve financiare në marrëdhënie.

Një nga mënyrat më të mira për të zgjidhur problemet financiare në marrëdhënie është që partnerët të bashkojnë burimet e tyre së bashku. Ekspertët argumentojnë se paratë luajnë një rol vendimtar në ndërtimin e një marrëdhënieje të shëndetshme, pra nevoja që partnerët e përfshirë të jenë një ekip . Kjo trajton çështjet e mosbesimit dhe pabarazisë.

Ekspertët këshillojnë gjithashtu çiftet që të flasin rregullisht për paratë dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. Studimet kanë vërtetuar se mungesa e informacionit adekuat për paratë në një marrëdhënie mund t’i bëjë partnerët të kenë dallime .Prandaj, është e rëndësishme që partnerët të buxhetojnë paratë e tyre së bashku dhe gjithashtu të diskutojnë mënyrat për të marrë më shumë të ardhura.

Ndarja e përgjegjësive është gjithashtu një mënyrë e mirë për të adresuar çështjet financiare në një marrëdhënie. Partnerët duhet të sigurojnë që të gjithë të kenë mundësi të barabarta për të kontribuar në financat e familjes (Leong, 2013).

Vendosja e prioriteteve financiare është gjithashtu një mënyrë e mirë për të zgjidhur çështjet në një marrëdhënie. Kjo përfshin identifikimin e gjërave për të blerë dhe shumën për të kursyer. Në këtë mënyrë, një çift nuk mund të luftojë kurrë me financat e tyre ose të ketë probleme që lindin nga e njëjta (Reamer, 2001).

Zjarr Tv Ad