Gara për drejtuesin e BKH: Kandidatët i nënshtrohen sot testimit me shkrim

0
12

Pas testimit fizik kandidatët për drejtimin e BKH po i nënshtrohen sot testimit me shkrim. Një pjesë e testit është krijimi i nje Eseje me fakte policore. Pas kësaj pritet qe kandidatet t’i nënshtrohen makines së të vërtetës dhe më pas intervistave. Në garë janë 18 kandidatë të cilët do të përzgjidhen në bazë të pikëzimit. Testimet po kryhen nën mbikqyrjen e ekspertëve amerikanë.