Hi dhet nga lartësia vd es personi

0
4

Një 60-vjeçare është he dhur nga një lartësi në rrugën e Dibrës, pranë gjimnazit Partizani në kryeqytet dhe për pas ojë ka hum bur jet ën. E moshuara i dha fund je tës duke u he dhur nga ball koni i banesës.

Mbetet ende e paqartë arsyeja përse e bëri të kryente këtë akt tra gjik, ndërsa poli cia dy shon se gruaja e identi fikuar me inicialet B.K., kishte pro bleme të shën detit men dor. Tru pi i pa je të ndodhet akoma në vendngjarje, ndërkohë poli cia po he ton për rastin.

Informacion paraprak: Më datë 26.09.2020, rreth orës 17:55, në rrugën e “Dibrës”, dy shohet se është vetë hedhur nga kati i 5 i pallatit ku banon shtetësja B.K., 60 vjeçe dhe për pa sojë ka ndërr uar je të.

Grupi heti mor dhe sherbimet e Poli cisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ku paraprakisht dy shohet se  shtetasja B.K, vua nte nga pro bleme të shendetit men dor.(