KLP jep njoftimin e rëndësishëm për kandidatët e SPAK

0
21
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka njoftuar për shpalljen e fillimit tw proçedurave për të interesuarit, për plotësimin e 15 pozocioneve vakant në SPAK.

Njoftimi i plotë

Pas njoftimit se dates 07.01.2019, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë per shpalljen e fillimin e procedurave për plotësimin e 15 (pesëmbëdhjetë) pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ju sqarojme se ; Prokuroret e interesuar per te kandiduar ne Prokurorine e posacme (SPAK), nuk eshte e nevojshme te dorëzojnë pranë KLP,  dokumentacionin sipas pikave 2 deri ne 6 dhe konkretisht:

2.Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve në drejtësi dhe e listës së notave;

  1. Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve në Shkollën eMagjistraturës dhe e listës së notave (nqs ka);
  2. Kopje e Dekretit të Presidentit për emërimin si Prokuror;
  3. Kopje e Urdhërit të Prokurorit të Përgjithshëm për caktimin si prokuror në Njësinë e Përbashkët Hetimore, Prokurorinë e Krimeve të Rënda ose Drejtorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në Prokurorinë e Përgjithshme;
  4. Kopje të 2 akteve të fundit të vlerësimit të punës dhe aftësive profesionale e morale si prokuror.

Gjithashtu ju sqarojme se Keshilli i Larte i Prokurorise do te ushtroj funksionin prane ambjenteve te Prokurorise se Pergjithshme keshtu qe dhe dokumentacioni duhet te adresohet ne adresen :

Keshilli i Lartë i Prokurorisë, Rruga “Qemal Stafa” nR. 1, Tirane .

Zjarr Tv Ad