KLP komandon ndihmës-magjistratët në Prokurorinë e Përgjithshme

0
12

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar komandimin i magjistrates Pranvera Pustina si ndihmës-magjistrate në Prokurorinë e Përgjithshme për një periudhe 5-vjeçare Po ashtu në mbledhjen e sotme të KLP u miratua projektakti për komandimin e magjistrati Ols Dado ndihmës-magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshme U miratua edhe projektakti për komandimin e magjistratit Arens Çela ndihmës-magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshme. Bëhet e ditur se këto komandime janë për një periudhë 5-vjeçare.