Korçë/ Ja vendet e punës për studentët ekselentë

0
23
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Kjo thirrje për vende pune vjen vetëm pak ditë pasi Kryeministri Edi Rama prezantoi një platformë me anë të të cilës do bëhen punësime të studentëve ekselentë Rama.

Qendra e Karrierës në Universitetin e Korçës ka njoftuar për disa vende punë për studentët ekselentë.

Në faqen e Facebook, thuhet se studentët ekselentë duhet të kenë diplomë Bachelor në Shkenca Ekonomike.

Ja vendet e Punës:

 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave – Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
  • Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria e Pagës IV-a
  • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
  • Specialist (Finance), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria e Pagës IV-b
  • Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë – Kategoria e Pagës IV-b
  • Specialist, Dega e Thesarit Pogradec, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit – Kategoria e Pagës IV-b

✅Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria e Pagës IV-a

✅Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike; Shkenca Pyjore
Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit – Kategoria e Pagës IV-a.

Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Ekonomike; Shkenca Natyrore; Shkenca Politeknike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
• Specialist, Zyra e Administratës, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave – Kategoria e Pagës III-b

⏳Afati për dorëzimin e dokumentave për: 27/1/2019

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2017 e në vijim.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:
a. Të kenë përfunduar studimet universitare në secilin prej cikleve të arsimit të lartë me mesatare 9.00 – 10.00 ose ekuivalent;
b. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave që i përket llojit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.

Zjarr Tv Ad