Ndryshon struktura e Prokurorisë së Përgjithshme, ja drejtoritë

0
89

Ndryshon struktura e Prokurorisë së Përgjithshme, ky institution është ndarë në 3 drejtori Drejtoria Gjyqësore e drejtuar nga Adnan Xholi, Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë, Olsi Dado Drejtoria e Koordinimit Institucional Sokol Stojani, e ndarë në 3 sektorë

Drejtoria e Koordinimit dhe Studimit drejtohet nga Kujtim Luli

Sektori i Dekriminalizimit që drejtohet nga Adnan Kosova, Sektori i Monitorimit, Arens Çela

Sektori i përgjimeve që drejtohet nga zv/prokurori i Përgjithshëm, Thoma Jano