Saturday, June 10, 2023
Ballina Përse Kina duhet konsideruar si aktor i interesuar për Paqen në Ukrainë dhe negociator shumë planesh në diplomacinë botërore? “Nëse nuk do të ishte Nevila, unë nuk do të isha ky që jam sot, është njeriu që të mbron krahët, që të motivon, është njeriu që të relakson, që të qetëson. Gjej mundësinë që t’i kërkoj jashtëzakonisht n (2)

“Nëse nuk do të ishte Nevila, unë nuk do të isha ky që jam sot, është njeriu që të mbron krahët, që të motivon, është njeriu që të relakson, që të qetëson. Gjej mundësinë që t’i kërkoj jashtëzakonisht n (2)

2023052710075757131

Lajmet e fundit