Seanca për Besnik Muçin, KPA njihet me konkluzionet e palëve

0
9

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka zhvilluar seanca e radhës për anëtarin e Kushtetueses, Besnik Mucci.

Kolegji u njoh me konkluzionet përfundimtare të palëve.

Sipas Komisionerit Publik subjekti ndodhet në kushtet e mosdeklarimit të saktë të pasurisë. Ai nuk e justifikoi plotësisht atë.

Për pasurinë 57 m2 blerë në vitin 2006, subjekti ka deklaruar disa hua nga babai dhe xhaxhai. Nga krahasimi i deklaratës së vitit 2006 me deklaratën në veting ka mospërputhje.

Komisioneri Publik  vlerëson se nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm për huatë e marra. Po ashtu nuk ka dokumentacion te mjaftueshëm për aftësinë financiare të të afërmve që i kane huajtur para.