Shqiptarin e tradhë toi vesi i përditshëm bie në pra nga

0
2

Një shqiptar me rezidencë në Arezzo të Italisë është arre stuar ditën e djeshme nga poli cia italiane.

Sipas mediave italiane, poli cia e mbante në vëzh gim 39 vjeçarin prej disa ditësh, për shkak të sinjalizimeve se shpër ndante lën dë narko tike.

Dhe kështu ndodhi edhe dje.

Shqiptari doli në rrugë dhe ushtroi vesin e tij të shpërn darjes së dro gës me biçikletë, që që u mundësoi forcave të poli cisë arres timin e tij.

Pas arres timit, pol icia zhvilloi edhe kont rolle në banesën e shqiptarit, ku iu sekue struan disa do za me dro gë gati për shi tje dhe disa paji sje për pake timin e lën dës narko tike.

Gjatë opera cionit, poli cia i sekue stroi edhe 650 euro.