Defekt në linjën e tensionit të lartë, pa energji Peshkopia, Kukësi, Kruma etj.

0
14

Operatori i Sistemit të Transmetimit njoftoi  në messditë ka ndodhur defekt në linjën e OST, 110-20/3 HEC Cerunjë – Bulqizë dhe kanë mbetur pa tension, disa nënstacione si në Bulqizë, Krastë, Bater, Peshkopi, Fushë Alie, Kukes, Shupenze, Vojnik, Kalimash, Krumë, tuneli i Kalimashit dhe hec-e. Pas afro 40 minutash, defekti u riparua dhe energjia u rikthye në të gjtiha zonat e prekura. Ndërprerja e energjisë ndodhi në zonat më ftohta të vendit dhe në kulmin e dimrit, kur temperaturat janë ulur ndjeshëm.