KLSH kap me fakte Veliajn: Tiranës ‘i humbasin’ trotuaret dhe stolat

0
659
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Një trotuar në atë që quhet Pylli Orbital ndërmjet rrugëve “Dervish Luzha” dhe “Ali Beshiri” supozohet të jetë me një gjatësi 720 metra.

Por kur Audituesit e Kontollit të Lartë të Shtetit shkuan në terren për të bërë matjet, ndryshe nga situacioni rezulton vetëm 230 metra. Pra gjatësia është 490 metra më pak se gjatësia e situacionuar.

Ky është vetëm një disa rastet e çuditshme që KLSH ka konstatuar gjatë auditimit të Drejtorisë së Pastrimit dhe Gjelbërimit në kryeqytet që ndoshta nga vlera monetare mund të duken modeste por janë para publike të shpenzuara pa efikasitet.

Kështu si mungesa e këtij trotuari KLSH ka konstatuar më pak stola në terren sesa është raportuar, më pak lulishte apo punime të tjera që janë detyrim i kësaj drejtorie. Konkretisht KLSH ka renditur kështu konstatimet e saj.

“Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë:

Lulishte “Ali Demi”. Zëri Spote uji. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave sasia e këtij zëri pune është 4 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune nuk është realizuar. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 4 copë më pak se sasia e situacionuar.

Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës “Gjin Bue Shpata” dhe rrugës “Pjetër Bogdani”. Zëri Stola dekorativ për pushim. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave sasia e këtij zëri pune është 4 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është realizuar me sasinë 2 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia e situacionuar.

Zëri Gardh druri 1.6x100xH80cm. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave gjatësia e këtij zëri pune është 50 m, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është realizuar me gjatësi 30m. Nga rillogaritja, gjatësia e këtij zëri pune është 20 m më pak se gjatësia e situacionuar. Lulishte pranë TOB.

Zëri Sprucator spërkatës për shatërvan. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave sasia e këtij zëri pune është 10 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është realizuar me sasinë 7 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 3 copë më pak se sasia e situacionuar. Pylli orbital, ndërmjet rrugëve “Dervish Luzha” dhe “Ali Beshiri”.

Zëri Bordura trotuari 20x35cm të parapërgatitura. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave gjatësia e këtij zëri pune është 720 m, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është realizuar me gjatësi 230 m. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 490 m më pak se gjatësia e situacionuar. Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 948,100 lekë pa tvsh / 1,137,720 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar”.

KLSH ka vlerësuar se kjo situatë ka ardhur si efekt i mungesës së mbikëqyrjes së punimeve. Lidhur me situatën ka rekomanduar që Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 1,137,720 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk argumentohet apo justifikohet./MONITOR

Zjarr Tv Ad