Zbulohet shkaku i rezistencës së organizmit ndaj antibiotikëve

0
9

ADN-ja e pranishme në ujërat e zeza ofron një panoramë globale të super baktereve, të cilat janë më të përhapura në zonat ku mungojnë elementet e duhura sanitare. Shpesh herë e kemi dëgjuar rezistencën ndaj antibiotikëve, por ku janë përpjekjet tona për t’i eliminuar këto super baktere të shpërndara në mënyrë indiferente?

Cila është gjeografia e fenomenit, një nga kërcënimet kryesore për shëndetin global?

Informata të rëndësishme dalin nga një studim i ri, i cili analizoi ujërat e zeza në kanalizimet e 74 qyteteve në 60 vende të ndryshme.

Nga të dhënat e botuara në Nature Communications shfaqet një tablo e parë globale e niveleve dhe llojeve të baktereve rezistente ndaj antibiotikëve që rrinë në shtëpi, dhe në organe, të individëve përgjithësisht të shëndetshëm.

Kështu doli në pah se Amerika e Veriut, Evropa Perëndimore, Australia dhe Zelanda e Re në përgjithësi tregojnë nivelet më të ulëta të rezistencës antimikrobike, një fenomen që është shumë i përhapur në Azi, Afrikë dhe Amerikën e Jugut.

Në Brazil, Indi dhe Vietnam dallimi më i lartë midis gjeneve të rezistencës antibiotike u gjet; më e ulëta është vërejtur në Australi dhe në Zelandën e Re.

Përdorimi i tepruar dhe i pasaktë i antibiotikëve vetëm pjesërisht shpjegon fenomenin; duke krahasuar të dhënat e mbledhura me ato të Bankës Botërore, ekipi vuri në dukje se rezistenca ndaj antibiotikut është e lidhur fort me kushtet socio-ekonomike të një vendi dhe me nivelin e kanalizimeve të pranishme në atë territor.

Të dhënat konfirmojnë atë që është vërejtur në studimet e mëparshme: pjesa më e rëndësishme e rritjes në mbarë botën në konsumimin e antibiotikëve i atribuohet vendeve në zhvillim, si për shkak të popullsisë në rritje dhe mungesës së kushteve higjienike në shumë fusha adekuate.

Ky korrelacion u përdor për të përpunuar një hartë “parashikuese” të përhapjes së rezistencës antibiotike në 259 vende të botës.

Sipas vlerësimeve, Hollanda, Suedia dhe Zelanda e Re kanë nivelet më të ulëta të rezistencës ndaj antibiotikëve, ndërsa më të lartat gjenden në Tanzani, Vietnam dhe Nigeri.

E njëjta metodë analize mund të përdoret në të ardhmen për të studiuar kushte të tjera: për shembull, për të përcaktuar përhapjen e sëmundjeve që shkaktohen e përçohen përmes kanalizimeve.