Rritet çmimi i ujit, tarifat e reja për familjet dhe bizneset.

0
624

Pas miratimit të ndryshimit të çmimit të ujit nga Enti Rregullator i Ujit e ka pasqyuar këtë ndryshim të tarifave  “Fletoren Zyrtare”. Specifikisht janë botuar të gjitha ndryshimet e reja të tarifave të ujit si për bizneset edhe për familjaret në Tiranë.

Në vendimit e Entit, klientët familjarë për këtë shërbim do të paguajnë 65 lek/mkëto tarifa do të jenë volumetrikë.

Tarifat e reja për klientët publikë do të jenë 140 lekë/m, klientët privatë 155 lekë/ m, furrat e bukës 95 lekë/ m, klientët e veçantë do (prodhim pijesh alkoolike, pijesh freskuese, pishina) 170 leke/ m3, çmimi i shitjes së ujit me shumicë do të jetë 12 leke/ mdhe për  HECe Lanabregasit do të jetë 5 lekë/ m3.

Vendimi me ndryshimet e reja për shërbimin e ujit do të hyjë në fuqi në 1.1.2018.