Zviceranët

0
680

Zviceranët janë kombi i vetëm në botë me një demokraci të drejtpërdrejtë. Kjo do të thotë se çdo qytetar mund të sfidojë çdo ligj dhe të propozojë modifikime ne kushtetutë!