Francë, OECD publikon platformën interaktive për të dhënat e mjedisit

0
5

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), publikoi një faqe interneti me të dhëna mjedisore interaktive për 36 shtetet anëtare.

Kjo siguron mundësinë e përdorimit të të dhënave më të fundit të krahasueshme të vendit për ekipet e ekspertëve ndërqeveritarë.

Treguesit përfshijnë ndryshimin e klimës, cilësinë e ajrit, burimet e ujërave të ëmbla, mbeturinat dhe riciklimin, si dhe burimet biologjike dhe biodiversitetin.