Monday, February 26, 2024

2023052710075757131

“Nëse nuk do të ishte Nevila, unë nuk do të isha ky që jam sot, është njeriu që të mbron krahët, që të motivon, është njeriu që të relakson, që të qetëson. Gjej mundësinë që t’i kërkoj jashtëzakonisht n (2)
2023052710081475849

Lajmet e fundit