Studim/ Divorci i bën gratë më punëtore dhe burrat shumë dembelë

0
71
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Femrat që kanë qenë të martuara kanë normë më të lartë punësimi se sa ato që aktualisht janë të martuara.

Referuar anketës së bërë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe INSTAT, gjatë vitit 2017-2018, në mesin e femrave të moshës 15-49 vjeç, përqindja e punësuar aktualisht është më e lartë tek ato që kanë qenë të martuara më parë, por që janë të divorcuara, (të ndara ose të ve) se sa ato që aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetese konsensuale, përkatësisht me (53% kundrejt 42%).

Ky rezultat, mund të ndikohet nga fakti se pa mbështetjen e bashkëshortit, femrat marrin përgjegjësinë e plotë për ekonominë e tyre.

Ndërsa e kundërta ndodh me meshkujt e të njëjtës grupmoshë, ku 73% e meshkujve të martuar janë të punësuar në krahasim me 54% e atyre që më parë ishin të martuar.

Ndërsa në këtë rast, duket se meshkujt “shkarkohen”, nga përgjegjësia për të mbajtur familjen. Po ashtu, zona e banimit është një faktor përcaktues në punësimin për gratë.

Në zonat urbane, 43% e tyre janë të punësuar në krahasim me vetëm 28% në zonat rurale.

Për meshkujt nuk ka dallim thelbësor sipas llojit të vendbanimit: 55% janë të punësuar në zonat urbane krahasuar me 58% në zonat rurale. Sa i përket arsimimit, sa më i lartë të jetë arsimimi i një gruaje, aq më shumë të ngjarë ka që është ajo të jetë e punësuar.

Sipas anketës, 26% e atyre me arsim fillor 4-vjeçar ose më pak janë të punësuara krahasuar me 57% të atyre me universitet ose arsim pasuniversitar . Ndërsa tek meshkujt, raporti është 39 për qind me 62%.

Zjarr Tv Ad